Usmani karo obet ajar nembang. ukara kasebut yen ditulis aksara jawa yaiku….


Usmani karo obet didik nembang. ukara kasebut ringgit ditulis huruf jawa yaiku….

Jawaban:

Terlampir

Penjelasan:

Latih – Fonem Jawa

Aksara Jawa saka tembung “Usmani karo obet pelihara nembang” yaiku mbutuhake :

 • usmani
  : Abjad ha + suku + Aksara sa + pasangan ma + Aksara na + wulu
 • karo
  : Huruf ka + Fonem ra + taling tarung
 • obet
  : Leter ha + taling tarung + Aksara ba + taling + Aksara ta
 • pelihara
  : pasangan ha + Aksara ja + layar
 • nembang
  : Fonem na + pepet + Huruf ma + pasangan ba + cecak

Dadi monine “Usmani karo obet ajar nembang”

Sandhangan sing dianggo saka Lambang bunyi Jawa kasebut yaiku :

 • Sandhangan swara
 • Sandhangan panyigeg wanda


Bongcha24

Nulis huruf Jawa

jawaban terlampir

Pembahasan

Panulisan lambang bunyi Jawa ing dhuwur nggunakake leter swara.

Mangerteni fonem swara lan wujude.

Mangerteni tegese fonem Swara

Aksara swara

Aksara swara yaiku leter kang digunakake kanggo nulis huruf vokal.

Mangerteni wujud lan cacahe aksara swara

➡️ Abc swara cacahe ana 5 :

A = ꦄ

I = ꦇ

U = ꦈ

E = ꦌ

O = ꦎ

Jlentrehake

aksara

Jawa


Usmani karo


O

bet asuh

nembang


ꦱ꧀ꦩꦤ꧀ꦏꦫꦺꦴꦧꦺꦠ꧀ꦲꦗꦂꦤꦼꦩ꧀ꦧꦁ


 • Usman

  =

  aksara

  swara  U,

  aksara Sa (sigeg), pasangan aksara Ma, abc Na (sigeg)
 • karo  Udara murnipemukul bola pingpong

  =

  pasangan huruf Ka, aksara Ra + taling tarung, aksara

  swara


  O,

  Aksara Ba + taling, Lambang bunyi Ta (sigeg)
 • ajar

  nembang

  =

  tara aksara Ha, aksara Ja + layar, aksara Na + Pepet, Leter Ma (sigeg), pasangan abjad Ba + cecak.

★ gubahan

huruf utawa aksara sing diwenehi garis ngisor iku sing nggunakake aksara swara.

Detail jawaban

 • Mapel : Bahasa daerah
 • Kelas : 9
 • Materi : Nulis aksara Jawa
 • Kode 13

Pertanyaan baru di B. Negeri


buatlah orasi beradat bali tema bebas,tapi jangan akan halnya perpisahan sekolah​


kak tolong artikan b. jawa nya ​


Gaweo ukara tanduk 10 lan dadekna ukara tanggap.TOLONG Bantu DONG!!!​


*Buatlah 4 teks kalimat setiap paragraf menggunakan bahasa Jawa Ngoko* Tolong bantu jawab, (•́ ‿ ,•̀)


Golekana tembung liyane saka senawat-senawat ing ngisor iki!Sabanjure, gawe ukara migunakake cambuk-cemeti kasebut!1. Lantaran2. Cawis3. Temenan4. K …

atwasan5. Sayembara6. Kapusan​


3. Teks pawarta sing apik iku nduweni ciri cekak aos, kang tegese a. anyar kedadeyane b. kedadean iku bener lan nyata c. ringkes lan padhet d. narik p …

erhatiane wong akeh​


bantu ya kak di tolong hari Senin udah di kumpulin trimaksih dengan penjelasan kak kalau dapat ​


1-jien Sababaraha gerombolan unggal gerombolan anggotana 4-6 ebi. 2. unggal gerombolan teradat ngahaluangkeun kawih gelojoh nusa minimal kudua udang 3. anu du …

a dei na ngajlen freken isi kawih 4. Tiap keramaian wajib ngadamer laporanna.​


Bebalahan di Kelas bawah FarhanGuru: “Selamat pagi Fahri, mahayu nihan niku ghatong, apikabarmu?”Fahri : “Selamat pagi munih Pak, Sikam alhamdulilah munyaia …

kaki langit”.Guru: “Sapa ghikmu sina?”.Farhan: “Sikam Farhan Kemasan, anjak pekon Kedamaian, sekelasjama Fahri”.Fahri : “Oya kenalko Pak, hinji Farhan, ia tangamaku, ia bemaksudhaga pindah sekulah dija Buntelan”.Guru: “O ya payu, sanak-sanak Kiai haga ngelajagh di kelaskebelah, Bapak mena yu, sebatas tungga jemoh, pelajaranBapak jam keladak kudo?”Fahri ghik Farhan lapah kughuk kelas bawah. Di kelas sina kak ghamik ghik-ghikni Fahri. Yola ngeghedik Farhan, engkau keliyakan haga kenal jamaFarhan.ARTIKAN BAHASA INDONESIA DONG YA TAU LANJUTAN NYA KU Kasih POIN Tingkatan​


komplikasi jabal kelud njeblug maneh​
banner

×