Ukara-ukara ing ngisor iki saline nganggo aksara Jawa! 1. Aku wingi lunga menyang Malang mung sangu


Ukara-ukara ing ngisor iki saline nganggo aksara Jawa!


1. Aku wingi lunga menyang Malang mung sangu 7.500 rupiyah.

2. Bab XIV, ayat 3 nganti ayat 5 kuwi isine nyenengake banget.

3. Tukua piring 5 dua belas buah dhisik, merga ing ngomah isih 28 lusin.

4. Layange kirimna ing korban kronologi gunung Semeru nomer 173.

5. Watara ana bocah 174 olehe teka wis eieit jam 09.45 ingin.


<\/p>

<\/p>

Detail jawaban<\/h3>

 • Mapel : Bahasa daerah<\/li>
 • Kelas : 10<\/li>
 • Materi : Nulis aksara Jawa<\/li>
 • Kode 13<\/li><\/ul>"}]” data-testid=”answer_box_list”>

  Nulis aksara Jawa

  jawaban terlampir

  Pembahasan

  Panulisan aksara Jawa ing dhuwur nggunakake lambang bunyi

  skor.

  Mangerteni aksara angka, wujud lan paugerane aksara angka.

  1. Abjad angka

  Aksara angka yaiku lambang bunyi kang digunakake kanggo nulis angka jawa.

  2. Wujude aksara biji:

  • 0 = ꧐
  • 1 = ꧑
  • 2 = ꧒
  • 3 = ꧓
  • 4 = ꧔
  • 5 = ꧕
  • 6 = ꧖
  • 7 = ꧗
  • 8 = ꧘
  • 9 = ꧙

  3. Paugeran aksara angka :

  1. menawa nulis abc kudu diwenehi tandha ( : : ), minangka kanggo tetenger menawa iku aksara angka, supaya bedha karo abc liyane, amerga fonem nilai ana sing padha wujude karo huruf liyane.
  2. tandha ( : : ) arane tandha pangkat sing gunane kanggo pangapit.

  ★ catatan

  • lambang bunyi sing diwenehi garis ngisor iku sing nggunakake leter angka.
  • kanggo nomer 2, leter
   XIV
   ora ana , mula diganti nganggo angka sing cacah lan unine padha Karo
   XIV.
  • XIV

   cacahe
   1
   4
   ,   merga diwaca dadi ponten
   1
   4
   ,

   mula diganti nganggo huruf ponten
   XIV

   =


   1
   4


   =

  Detail jawaban

  • Mapel : Bahasa kawasan
  • Kelas : 10
  • Materi : Nulis abjad Jawa
  • Kode 13
banner

×