Tulisen nganggo aksara jawa :pitik pita:mangan dhuku​


Tulisen nganggo aksara jawa

:pitik ban
:mangan dhuku​

Jawaban:

Terlampir

Penjelasan:

Latin – Aksara Jawa

Aksara Jawa saka :

1.
Pitik sepedaa

 • pitik : aksara pa + wulu + Aksara ta + wulu + Fonem ka
 • pita : pasangan pa + wulu + Aksara ta

2.
Mangan dhuku

 • mangan : Fonem ma + Aksara nga + Aksara na
 • dhuku : teman dha + suku + Abjad ka + suku

Abc Jawa kan nduwur anggo sandhangan swara yaiku :

 • Wulu kanggo ganti swara i
 • Tungkai kanggo ubah swara u


Bongcha24

Nulis fonem Jawa

jawaban terlampir

Pembahasan

Catatan Aksara Jawa ing dhuwur menawa dijlentrehake dadine :

1. pitik pita = ꦥꦶꦠꦶꦏ꧀ꦥꦶꦠ

 • pitik

  =

  lambang bunyi Pa + wulu, aksara Ta + wulu, aksara Ka (sigeg)
 • lin

  =

  inversi leter Pa + wulu, fonem Ta.

2. mangan dhuku = ꦩꦔꦤ꧀ꦝꦸꦏꦸ

 • mangan

  =

  Aksara Ma, aksara Nga, aksara Na (sigeg)
 • dhuku

  =

  kutub aksara Dha + suku, huruf Ka + suku

1. pitik lin =

ꦥꦶꦠꦶꦏ꧀ꦥꦶꦠ

 • nggunakake pasangan huruf Pa
 • nggunakake sandhangan swara (wulu)

2. mangan dhuku =

ꦩꦔꦤ꧀ꦝꦸꦏꦸ

 • nggunakake bandingan aksara Dha
 • nggunakake sandhangan swara (tungkai)

Detail jawaban

 • Mapel : Bahasa kewedanan
 • Kelas : 5
 • Materi : Nulis aksara Jawa
 • Kode 13
banner

×