Tulisan nganggo aksara Jawa 1. Lutfi nuril elhamid 2.mufti Alif faqih

Nulis aksara Jawa

jawaban terlampir

Pembahasan

Panulisan jeneng nganggo aksara Jawa ing dhuwur nggunakake aksara swara, abjad murda lan fonem rekan.

Mangerteni aksara swara

➡️ Aksara Swara

Leter swara yaiku aksara kang digunakake kanggo nulis huruf vokal.

Mangerteni wujud lan cacahe abc swara

➡️ Aksara swara cacahe ana 5 :

 • A = ꦄ
 • I = ꦇ
 • U = ꦈ
 • E = ꦌ
 • O = ꦎ

Mangerteni aksara murda

➡️ Aksara murda

yaiku aksara sesirah kang sinebut huruf kapital. Aksara murda uga digawe kanggo pakurmatan utawa menghormati lan lumrahe kanggo nulis jenenge wong, pangkat lan drajat sarta tiang panggonan.

➡️ Abjad murda cacahe ana 8 :

 • Ka = ꦑ
 • Na = ꦟ
 • Ta = ꦡ
 • Sa = ꦯ
 • Pa = ꦦ
 • Nya = ꦘ
 • Ga = ꦓ
 • Ba = ꦨ

Mangerteni abc rekan

➡️ Aksara rekan

yaiku abjad kang digunakake kanggo mbiyantu panulisan huruf ing ukara ukara sing asale saka basa liya.

➡️ Cacahe aksara rekan ana 5 :

 • Kha = ꦏ꦳
 • Gha = ꦒ꦳
 • Dza = ꦢ꦳
 • Za = ꦗ꦳
 • Fa / Va = ꦥ꦳

★ catetan

 • ing aksara rekan ora ana aksara
  Q,

  mula diganthi nganggo aksara
  Kha

  ꦏ꦳,

 • fonem sing diwenehi garis ngisor iku sing nggunakake lambang bunyi swara, abjad murda lan lambang bunyi rekan

Detail jawaban

 • Mapel : Bahasa daerah
 • Keles : 10
 • Materi : Nulis aksara Jawa
 • Kode 13
banner

×