Tulisan nganggo aksara Jawa 1. Lutfi nuril elhamid 2.mufti Alif faqih

by -19 views

Nulis aksara Jawa

jawaban terlampir

Pembahasan

Panulisan jeneng nganggo aksara Jawa ing dhuwur nggunakake aksara swara, abjad murda lan fonem rekan.

Mangerteni aksara swara

➡️ Aksara Swara

Leter swara yaiku aksara kang digunakake kanggo nulis huruf vokal.

Mangerteni wujud lan cacahe abc swara

➡️ Aksara swara cacahe ana 5 :

 • A = ꦄ
 • I = ꦇ
 • U = ꦈ
 • E = ꦌ
 • O = ꦎ

Mangerteni aksara murda

➡️ Aksara murda

yaiku aksara sesirah kang sinebut huruf kapital. Aksara murda uga digawe kanggo pakurmatan utawa menghormati lan lumrahe kanggo nulis jenenge wong, pangkat lan drajat sarta tiang panggonan.

➡️ Abjad murda cacahe ana 8 :

 • Ka = ꦑ
 • Na = ꦟ
 • Ta = ꦡ
 • Sa = ꦯ
 • Pa = ꦦ
 • Nya = ꦘ
 • Ga = ꦓ
 • Ba = ꦨ

Mangerteni abc rekan

➡️ Aksara rekan

yaiku abjad kang digunakake kanggo mbiyantu panulisan huruf ing ukara ukara sing asale saka basa liya.

➡️ Cacahe aksara rekan ana 5 :

 • Kha = ꦏ꦳
 • Gha = ꦒ꦳
 • Dza = ꦢ꦳
 • Za = ꦗ꦳
 • Fa / Va = ꦥ꦳

★ catetan

 • ing aksara rekan ora ana aksara
  Q,

  mula diganthi nganggo aksara
  Kha

  ꦏ꦳,

 • fonem sing diwenehi garis ngisor iku sing nggunakake lambang bunyi swara, abjad murda lan lambang bunyi rekan

Detail jawaban

 • Mapel : Bahasa daerah
 • Keles : 10
 • Materi : Nulis aksara Jawa
 • Kode 13