tolongin ya harus dikumpulin ​


Tolongin ya harus dikumpulin ​

Jawaban:

Tulisan Latiné:

 • a
  .


  W
  a
  r
  kaki langit
  i
  l
  a
  h


  k
  u
  l
  a
  k


  t
  a
  p
  é
 • b
  .


  A
  horizon
  a
  k


  c
  e
  c
  a
  k


  s
  a
  w
  i
  y
  a
  h

Penjelasan:

Garitan aksara Jawa kasebut migunakake pasangan lan sandhangan (swara lan panyigeg wanda). Njelasaké pasangan lan sandhangan apa waé, sing digunakaké kanggo nulis ukarané;

a
.


W
a
r
t
i
l
a
h


k
u
l
a
k


t
a
p
é

 • pasangan
  t
  a
 • sandhangan swara (W
  u
  l
  u
  ,


  S
  u
  k
  u
  ,


  Kaki langit
  a
  l
  i
  n
  g)
 • sandhangan panyigeg wanda (L
  a
  y
  a
  r
  ,


  W
  i
  g
  n
  y
  a
  lengkung langit)

b
.


A
kaki langit
a
k


c
e
c
a
k


s
a
w
i
y
a
h

 • pasangan
  c
  a
  lan
  s
  a
 • sandhangan swara (P
  e
  p
  e
  t
  ,


  W
  u
  l
  u)
 • sandhangan panyigeg wanda (W
  i
  g
  cakrawala
  y
  a
  n)


110704ILKA

Jawaban:


a


.


Marti


l


ah


kulak


tape


b


.


Anak


cecak


sawiyah

Penjelasan:

Huruf Jawa – Latin

Aksara Jawa teko nduwur nduweni khasiat yaiku :

a.
Marti
l
ah jual beli tape

 • martilah : Leter ma + cucur + Aksara la + wulu + Leter na + wignyan
 • menggandar : Aksara ka + suku + Abjad la + Aksara ka
 • tape : tara ta + Aksara pa + taling

b.
Anak cecak sawiyah

 • anak : Abc ha + Leter na + Aksara ka
 • cecak : pasangan ca + pepet + Huruf ca + Aksara ka
 • sawiyah : tandingan sa : Aksara wa + wulu + Fonem ya + wignyan

Dadi iku mau keefektifan centung Abjad Jawa nduwur.
banner

×