tolong dijawab ya kak​


Tolong dijawab ya kak​

Jawaban:


Menginjak


sekolah


jam


segumpal


pitu

Penjelasan:

Aksara Jawa – Latin

Fonem Jawa kan nduwur iku nalika di artikna kekuatan yaiku “Berangkat sekolah jam segumpal pitu”. Lan nalika dijabarna yaiku :

 • Tiba
  : Aksara ba + pepet + Leter ra + cecak + Aksara ka + Abjad ta
 • Sekolah
  : padanan sa + pepet + Leter ka + taling tarung + Fonem la + wignyan
 • Jam
  : Aksara ja + Aksara ma
 • Setengah
  : oponen sa + pepet + Abjad ta + pepet + Aksara nga + wignyan
 • Pitu
  : Aksara pa + wulu + Aksara ta + suku

Dadi Fonem Jawa kan nduwur nduweni arti yaiku “Tiba sekolah jam secabik pitu”


NadiaNadhimHas

Jawaban:

Wacané =

B


e


r


a


n


g


k


a


t


s


e


k


udara murni


l


a


h


j


a


m


s


e


horizon


e


cakrawala


g


a


h


p


i


t


u

Penjelasan:

Gubahan fonem Jawa kasebut migunakake pasangan lan sandhangan (swara sarta panyigeg wanda). Ngisor iki njelasaké jodoh lan sandhangan segala apa waé sing digunakaké kanggo nulis ukarané;

B
e
r
a
n
g
k
a
falak
;

 • sandhangan swara (P
  e
  p
  e
  ufuk)
 • sandhangan panyigeg wanda (C
  e
  c
  a
  k)

S
e
k
o
l
a
h
;

 • dagi
  s
  a
 • sandhangan swara (P
  e
  p
  e
  t
  ,


  T
  a
  l
  i
  n
  g


  T
  a
  r
  u
  kaki langit
  g)
 • sandhangan panyigeg wanda (W
  i
  g
  ufuk
  y
  a
  ufuk)

j
a
m


s
e
t
e
horizon
g
a
h


p
i
t
u
;

 • pasangan
  s
  a
 • sandhangan swara (P
  e
  p
  e
  t
  ,


  W
  u
  l
  u
  ,


  S
  u
  k
  u)
 • sandhangan panyigeg wanda (W
  i
  g
  horizon
  y
  a
  t)
banner

×