tolong bantu, pertanyaan di gambar


1. Sebutkeun papasingan drama dumasar kana perana! 2.Naon ari lakon sentral? 3.Naon istal lakon terdahulu? 4.Naon hipodrom lakon pendamping?


1.Sebutkeun sawatara hal kudu ditataharkeun nalika rek mintonkeun drama! 2.Sebutkeun pasing-pasing sandiwara bangsawan dumasar kana sipatna! 3. Tuliskeun babandinga …

n kabaheulaan nu make rapik babandingan! 4.Tuliskeun babandingan kabaheulaan nu teu make kecap babandingan!


tolong terjemahi ke aksara Jawa dong​


aksara Jawa nya masak lodeh​


sokong di jawab ya aku butuh banget nih bentar kembali dikumpulkan ​


ukara iku klebu purwakanthi apa?​


sawise nyemak ing dhuwur,wamgsulana pitakon pitakon sing sumadiya ing ngisor Iki khanti patitis!!1.wacana ing dhuwur nyeritake bab segala apa?2.sapa sing dad …

i paraga utamane?3.sapa sing dadi paraga panyengkuyunge4.kedadean iku dumadi ana ngendi?5.watak apa sing bisa koktiru saka wacan ing dhuwur?6.apa watak becik ing dhuwur isih tinemu ing publik Saiki? wanehana tuladha sing kokrewuhi!7.sliramu apa uga kapling ngetrapake watak becik mau? wanehana tuladha Pakarti awatak becik sing koklakoni!8. segala paedahe Yen sliramu ngetrapake watak becik iku?9.apa sangsine rupe sliramu ora ngetrapake watak becik iku?10.coba bacutna wacan ing dhuwur manut imajinasimu dhewe ngantuk wujud crita sing lemak diwaca, dirasa, kan mathuk Karo irah irahane! nanging critamu aja nanti kedawan, pas koktambahi kira-kira 200 Pecut wae.​


minta tolong terjemahin dong ​


aksara jawa Mbah marijan seda​
banner

×