Tembung ing ngisor iki yen ditulis aksara jawa mbutuhake pasangan na lan sandhangan suku yaiku


Tembung ing ngisor iki yen ditulis leter jawa mbutuhake pasangan na lan sandhangan suku yaiku …a.mronob.kraic.murnid.mricae.krungu

Jawaban:


c. kalis

Penjelasan:

Latin – Aksara Jawa

Aksara Jawa morong nduwur nalika ditulis anggo fonem jawa yaiku mbutuhake :

a. mrono

 • Lambang bunyi ma + cakra ra + taling tarung + Aksara na + taling tarung

b. krai

 • Aksara ka + cakra ra + Aksara ha + wulu

c. murni

 • Aksara ma + tungkai + cucur + Abc na + wulu

d. mrica

 • Aksara ma + cakra ra + wulu + Lambang bunyi ca

e. krungu

 • Aksara ka + cakra ra + kaki + Aksara nga + suku

Dadi Aksara Jawa kan nduwur dapat dideleng sing mbutuhake pasangan na lan sandhangan suku ora ana. Tapi ketel motivasi murni bisa di digawe ana pasangan na lan sandhangan tungkai dadine :

 • murni : Aksara ma + kaki + Aksara ra + pasangan na + wulu

Dadi jawabane yaiku

c


.


murni


Bongcha24

Wangsuli

pitakon

Tembung ing ngisor iki yen ditulis aksara jawa mbutuhake pasangan na lan sandhangan suku yaiku …

a.mrono

b.krai

c.tahir

d.mrica

e.krungu

wangsulane :
ora

ana

wangsulane
.

__________________

Pembahasan

Supaya luwih genahe, wangsulan saka ukara pitakon ing dhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa :

a.mrono = ꦩꦿꦴꦺꦤꦺꦴ

 • huruf Ma + Cakra + taling tarung, abc Na + taling tarung.
 • nggunakake sandhangan swara
  taling

  tarung
 • nggunakake sandhangan wyanjana
  cakra
  .

b.krai = ꦏꦿꦲꦶ

 • aksara Ka + Cakra, aksara Ha + wulu
 • nggunakake sandhangan swara
  wulu
 • nggunakake sandhangan wyanjana
  cakra
  .

c.murni = ꦩꦸꦂꦤꦶ

 • aksara Ma + suku + layar, aksara Na + wulu
 • nggunakake sandhangan swara (suku

  lan

  wulu)
 • nggunakake sandhangan panyigeg wanda
  layar.

d.mrica = ꦩꦿꦶꦕ

 • aksara Ma + Cakra + wulu, fonem Ca
 • nggunakake sandhangan swara
  wulu
 • nggunakake sandhangan wyanjana
  cakra
  .

e.krungu = ꦏꦿꦸꦔꦸ

 • aksara Ka + Cakra + tungkai, abjad Nga + suku
 • nggunakake sandhangan swara
  suku
 • nggunakake sandhangan wyanjana
  Cakra
  .

Dadi,

ora ana aksara Jawa sing panulisane nggunakake pasangan aksara

Na,

lan sandhangan swara
suku
.

Detail

jawaban

 • Mapel : Bahasa wilayah
 • Kelas : 4
 • Materi : Nulis aksara Jawa
 • Kode 13
banner

×