Suku tengah dari suatu deret aritmatika adalah 35. jika suku ketiga barisan tersebut adalah 11 dan

by -13 views


100, 75, 50 tentukan suku ke 8​


3. Ambillah satu bilangan agar terbentuk suatu lengkap barisan bilangan a. 2.4,7,9 11 b. 4, 8, 12, 16, 32 0, 1, 1, 2, 3, 4 d. 50, 43, 37, 32, 27 e. 4, 5, …

8, 10, 13, 15, 18 c. 7.​


nyatakan pengangkatan berikut intern rangka pergandaan repetitif a [tex] {3}^{8} [/tex]b[tex](0.83) {}^{4} [/tex]c[tex]t {}^{3} [/tex]d[tex]( – \frac{1} …

{4}) {}^{4} [/tex]e[tex] – ( \frac{1}{4}){}^{4} [/tex]​


M S. Tentukan jumlah dari Pola kodrat berikut: a 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ​


tentukan sampai 3 model 1,2,4,18,…,…,…,​


3x²,x⁵,2×3= Tolong di sokong


3. Tentukan hasil pengurangan berikut dengan prinsip nan menurutmu minimum mudah! i. 10-(-8)= …. j. -15-(-8)=…. k. 6-(-6)=.. 1. -13-7=…. m. 14-16 = …

…. n. 20-(-15) = . O. -18-9=…. a. 8-10=…. b. -7-5=…. c. -11-(-4)= …. d. 10-(-5) = …. e. -12-8=… f. 14-(-4)=…. g. -7-8=…. h. -11-(-9) = .. ****​


Tentukan jumlah 20 suku yang pertama pada a. 9+14+19 + 24 +…. b. 0+7+14+ 21 +….​


2. Tentukan hasil dari aksi bilangan berpangkat berikut! a. 8³ x 85 X d. 3² x 3² x 3³ b. 5⁰ x 55 x 54 c. 4-² + 2-3 e. (-2)6 x44 x 2¹0 f. 6-²-3-2​


A. 1/8 + 3/4 =B. 3/5 + 1/2 =C. 1/6 + 1/4 =D. 2/9 + 1/2 =J. 2/4 + 3/9 =BANTU DONK KAK BESERTA CARANYA:)​