Sudut yang besarnya 90° sama dengan ….A.1/16 sudut putaran penuhB.1/8 sudut putaran penuhC.1/4


A, K, C, …, E, O, G a. Db. Lc. Nd. Mpakai perkembangan yah ​


Segala apa pengertian semenjak paradigma takdir segitiga dan sebutkan 3 urutan pola predestinasi segitiga sama beserta gambarnya pkiss kembali titit jawabannya​


(sqrt(5) – sqrt(2))/(sqrt(6 + sqrt(3))) * (sqrt(6 – sqrt(3)))/(sqrt(5 + sqrt(2))) sama dengan…… a. 1/3 * (21 + 14sqrt(3) – 6sqrt(10) – 4sqrt(30)) …

b. 1/3 * (21 – 14sqrt(3) + 6sqrt(10) – 4sqrt(30)) C. 1/3 * (21 – 14sqrt(3) – 6sqrt(10) + 4sqrt(30)) d. 1/3 * (21 + 14sqrt(3) + 6sqrt(10) + 4sqrt(30))​


Pada Barisan qada dan qadar : 3,5,7,9,11 tentukanlah =*a =…*b=….*S5=…​


kak tolong bantuin esok mau di kumpul​


Tugas Mandiri Untuk soal-soal berikut di buku tugas! 1. Urutkan bilangan bulat berikut semenjak yang terkecil! a. 32, -48, -72, -11, 8. 16 b. -15, -41, …

50, -22, 34, 19 C. d. -11, 13, -12, 24, -8, 7 28, -14, -10, 9, 15, -5​


pls sokong yg bener no 6,7,10​


1. Diketahui:1,3,9,27Temukan kaki ke 7 dan suku ke 92.Diketahui:128,64,32,16Temukan U8 dan U10​


Tuliskan nama bilangan negatif 12 negatif 32 Dan subversif ..45​


Gambar terbelakang berasal ekspresi (2 ^ 2 * 3 ^ (1/3) * 4 ^ (1/4))/(10 ^ (1/5) * 5 ^ (3/5)) / ((3 ^ 3 * 5 ^ (17/5))/(4 ^ (3/5) * 6)) adalah ….TDK MENERI …

MA KOMEN “Lanjur WA”​
banner

×