seseorang yang telah memberi hibah kepada orang lain tidak patut menariknya kembali kecuali …* a.


Seseorang nan sudah memberi hibah kepada insan lain tidak patut menariknya kembali kecuali …* a. hibah kepada kutub


b. hibah kepada saudara
c. hibah orangtua kepada anaknya
d. hibah alim ulama kepada politisi​

 1. Hibah berupa kas dapur kepada gendak
 2. Hibah berupa nafkah kepada anak
 3. Hibah kasatmata makanan kepada orangtua (jika masih semangat)
 • H
  A
  R
  A
  M

Hibah berhukum haram apabila :

 1. menyeret sekali lagi Hibah yang diberikan kepada manusia lain
 2. Hibah yang diberikan merupakan Hibah yang ditujukan cak bagi menyakit/membalas kecemburuan kepada penerima Hibah
 3. Hibah diberikan bakal tindakan kriminal

kecuali :
H
i
b
a
h


y
a
n
g


d
i
b
e
r
i
k
a
n


ozon
r
a
n
g


t
u
a


k
e
p
a
d
a


a
ufuk
a
k
kaki langit
y
a


b
e
r
u
p
a


b
a
r
a
falak
g


d
i
k
a
r
e
n
a
k
a
ufuk


a
n
a
k


horizon
e
r
s
e
b
u
kaki langit


m
e
n
j
a
d
i


n
a
k
a
l


a
kaki langit
a
s


H
i
b
a
h


y
a
horizon
g


d
i
b
e
r
i
k
a
falak

 • M
  A
  K
  R
  U
  H

Hibah berhukum makruh apabila :

 1. memberi Hibah dengan harapan mengharap balas budi atas Hibah yang diberikan
 2. menyerahkan Hibah dengan tujuan mengungkit ungkit masalah pemeroleh di masa lalu
 3. mengasihkan Hibah dengan intensi menarik ingatan/pamer harta
banner

×