Sebutkeun lima urang panyajak sunda jeung judul sajakna?


bagaimana pendapatmu momen melihat reca tersebut? jelaskan ​


bagaimana pendapatmu ketika melihat arca tersebut? jelaskan ​


1. Sebutkeun papasingan sandiwara radio dumasar kana perana! 2.Naon hipodrom lakon sentral? 3.Naon ari lakon terdahulu? 4.Naon ari lakon kepercayaan?


1.Sebutkeun sawatara kejadian kudu ditataharkeun nalika rek mintonkeun drama! 2.Sebutkeun pasing-pasing drama dumasar bunga tasbih sipatna! 3. Tuliskeun babandinga …

lengkung langit kabaheulaan nu make kecap babandingan! 4.Tuliskeun babandingan kabaheulaan nu teu make tahi angin babandingan!


sokong terjemahi ke abc Jawa dong​


aksara Jawa nya masak lodeh​


sokong di jawab ya aku kontol banget nih bentar juga dikumpulkan ​


ukara iku klebu purwakanthi apa?​


sawise nyemak ing dhuwur,wamgsulana pitakon pitakon sing sumadiya ing ngisor Iki khanti patitis!!1.pustaka ing dhuwur nyeritake bab apa?2.sapa sing dad …

i paraga utamane?3.teguran sing dadi paraga panyengkuyunge4.kedadean iku dumadi ana ngendi?5.watak apa sing bisa koktiru saka wacan ing dhuwur?6.apa watak becik ing dhuwur isih tinemu ing publik Saiki? wanehana tuladha sing kokrewuhi!7.sliramu apa uga tanah ngetrapake watak becik mau? wanehana tuladha Pakarti awatak becik sing koklakoni!8. apa paedahe Yen sliramu ngetrapake watak becik iku?9.apa sangsine dolar sliramu ora ngetrapake watak becik iku?10.coba bacutna wacan ing dhuwur manut imajinasimu dhewe ngantuk wujud crita sing eco diwaca, dirasa, kan mathuk Karo irah irahane! nanging critamu aja lusa kedawan, cukup koktambahi kira-kira 200 Cambuk wae.​


minta tolong terjemahin dong ​
banner

×