Req by @ChewingGum02 1). 43 2). √1.444 = …. nt : maaf ya kalau responnya agak slow

by -18 views


untuk setiap a dan b bilangan real maujud apakah (√a + √b)(√a – √b) = a – b? tunjukkan dan jelaskan​


Hitunglah. 3. (1) (+6) x (+5) = (2) (+12) x (-3) = (3) (-7) x (-8) = (4) (-2) x (+10) = Hitunglah. 4. (1) (+0.5) x (-2) = (2) (-2/3) x (-9) = (3) (- …

3,6) x (-1,4) = (4) (-4/7) x (+7/8) =


(-12) + (7) + (-6) + (3) = tolong jelasin​


Halo,Minta tolong. 1. Tuliskan pecahan berikut sedikitnya sebagai dua pecahan lain yang senilai A. 8/72. B. 4/11. C. 5/9. D. 1/5 2.I …

silah Kotak berikut sehingga diperoleh belahan senilai. A. 2/3 = [ ]/36. B. 4/5 = 24/[ ] C. 3/4 = [ ]/12. D. 5/7 = 35/[ ] Sambut rahmat ya..


tolong!!! Sokong saya ulangan


Tentukan kekeluargaan yang menetapi dari tabel tersebut, kemudian nyatakan intern diagram panah dan kumpulan pasangan berurutan.


Satu contoh predestinasi 5, 11, 21, 35 …, jika rumus digunakan Un = 2n² + 3, maka pola ke 30 ialah….​