PUSAT DLM Dua lingkaran berpusat pada P dan Q, jari-jari lingkaran P = 12cm dan jarak P dan Q


URAIANtentukan nilai a, b, dan c dari pola ketentuan – bilangan berikut.a. 2, a, 12, 17, b, 27, c, …b. a, b, 15, 24, 35, c, 63, …c. 1, a, b, 64, 12 …

5, c, …d. 96, 48, a, b, 6, c, …e. a, b, 16, 25, c, 49, …​


Cara berburu kelipatan/bilangan zakiah dengan penjelasan dan contoh !​


cara mengubah satuan cm ke asongan Dam?​


banyaknya bilangan genap pertama jika jumlah bilangan tersebut 156 adalah…a. 28b. 14c. 12d. 6​


bentuk ab^1/3b^-3 / (a^-1b^-3/2)2^2/3 dapat disederhanakan menjadi?sokong kaa butuh bgt


Tolong bantu no 2 dan 3 (Pakai Cara) 20 poin


4,5 jam………………. sekon berapa tubin di kumpulkan plis di jawab dong​


Tentukan dua suku berikutnya pecah barisan bilangan berikut, berlandaskan konseptual takdir sebelumnya. 2, 3, 4, 6, 6, 12, 8, ….. 3, 7, 11, 18. ……. 1, …

2, 5, 14,……. 81, 80, 27, 40. 9……. 1, 3, 4, 9, 9, 27. 16. …, … b. 2. d. .​


tentukan dan susun 5 takdir mula-mula yang memenuhi adat/pola lakukan falak takdir masif. 5n+2(t²-1)​


tentukan dan susun 5 suratan purwa yang menyempurnakan aturan/pola untuk t suratan zakiah. (t-1)²​
banner

×