Pelajaran Akhlak Kelas 1 Diniyah

Siasat Mata Les Akidah Kepatutan cak bagi Kelas bawah 1 Madrasah Ibtidaiyah terbitan Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama RI ini  terdiri semenjak 11 portal, ialah:

Bab I:
Dua Kalimat Persaksian

Bab II:
Kalimat Thayyibah: Basmalah dan Hamdalah

Bab III:
Mengenal Asmaul Husna

Bab IV:
Transendental Hidup Fit dan Bersih

Gerbang V:

Tata krama Mandi dan Berpakaian

Bab VI:

Kisahan arketipe Rasul Muhamad Saw.

Bab VII:

Asmaul Husna: ar-Rahmaan dan ar-Rahiim

Bab VIII:

Berbaik Iman

Bab IX:

Adab Sparing

Bab X:

Sikap Puja, Kasih Sayang, dan Sopan Santun

Gerbang XI:

Mengomong Baik, Berperilaku Mustakim, dan Budaya Antri

Kamu dapat mengunduh (download) secara gratisGerendel Ain Pelajaran AQIDAH AKHLAK untuk Kelas I (satu) Madrasah Ibtidaiyah (Laksa)
berikut ini. Silakan klik pentol hitam di pojok kanan atas buku.

Source: https://www.min1gresik.sch.id/2020/09/buku-akidah-akhlak-kelas-1-kskk.html
banner

×