Nyangking ember, kiwa tengen, lungguh jejer, tamba kangen. Ukara kasebut klebu


Owahana ukara ing ngisor iki manut unggah-ungguhe!1.Bapak menehi dhuwit marang aku supaya kanggo mbayar biaya inventarisasi khusus basa Inggris.2.Bu Gur …

u nggawa trik saka perpustakaan sekolah.3.Ibu ngundang aku biar menehake unjukan marang petandang.4.Aku dikongkon Cangkang Sutomo menehake layang marang Bu Kepala Sekolah.5.Sasi ngarep Buya arep tindak pelatihan menyang Jakarta.6.Bu Sumitra ora gelem liwat dalan kulon kalu jalajaran dalane rusak.7.Pak Hawa menehi garapan marang kanca-kanca supaya digarap ana ngomah.Bantu sokong kakk yg pinter B.Jawa(krama)pliss༎ຶ ෴ ༎ຶ​


Gambar 1 5. Gambar 3 Bagan 2 Gambara 4 Gambar-rangka ing dhuwur kuwi nggambarake kegiatan segala bae? Critakna siji-siji ! Pilahen endi sing kalebu peme …

ntasan ludruk, endi sing pementasan kethoprak! Jlentrehna alasane! 3. Segala apa sing mbedakake pertunjukan seni ludruk lan seni kethoprak? 4. Kejaba tuladha kasebut, wenehana tuladha kesenian Jawa liyane sing tau kongerteni! Kanggo mbukak wawasanmu, wacanen pethikan naskah kethoprak ing ngisor iki!Tolong sokong anya​


goleka tuladha pawarta basa jawa siji wae, lan gawenen panca pitakon sing jumbuh karo pawarta kasebut​


tolong jawab dong kak ,makasih​


Negesi Lecut Tembung-tembung ng isor kiye gantinen nganggo basa Krama! tegese lan ukarane1.pitulungan2.sowan3.diagem4.pasewakan5.nyumet6.panuwun7. …

dumadakan8.sacegukan9.dicencang10.mratandhakake​


Sebutkan 5 contoh kalimat*Ngoko suci*Ngoko alus​


Jadilah orang yang menepati ikrar jika tidak kepingin balasanya tertimpa pada diri sendiri.Jangan koalisi berbuat curang Dadekna ukara ing ndhuwur dadi ba …

sa krama lan basa ngoko!!!​


Inggrisnya dan nama perdusunan sekeliling sungai Musi!bantu di jawab ya nanti hari senin di kumpul jawab yg moralistis ya nanti sy kasih bintang deh separas f …

ollow piliss☜ ​


sebutkan neko-neko industri dan nama perkampungan disekitar kali besar musi!​


bagaimana dialog cerita Anoman wakil​
banner

×