Menghargai hasil budaya bangsa lain merupakan sikap toleransi dalam keragaman….


A. Berilah tanda cagak (X) pada huruf a, b, 1. Mempelajari ki kenangan kelahiran Pan- casila, lebih dahulu mengerti ke- hidupan bangsa Indonesia di mas …

a lewat, yaitu masa kehidupan, ke- cuali …. a. sejarah awal dan zaman kerajaan Nusantara, b. zaman penjajahan c. hingga zaman kebangkitan na- sional sebelum merdeka d. musim merdeka​


Barang apa Yang Dimaksud Keputusan?​


yank H pliss mau buat PR esok dibawa​


Buatlah 1 penerapan dan 1 contoh dari sila pertama Panca Sila (masing-masing 1 contoh dan penerapan). 1. Berkeyakinan dan takes kepada Tuhan Yang Maha Esa …

dengan agama masing-masing 2. Saling menghormati antarpemeluk agama dan kepercayaan 3. Saling bekerja sama antarumat beragama 4. Silih menghormati kemandirian beragama Bantu sokong besok dikumpul


1. Sebutkan Makna Sila Ke 4 Dan 5 Pancasila.. ( dalam diagram alir )2. Akibat Tidak Menerapkan Pancasila Sila Ke 4 Dan 5 Adalah …… ( Dalam Tabel …

Alir )harap bantuannya mbakyu kakak ^^​


Salim merupakan pola norma


1. Siapakah pentolan yang mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka pada sidang purwa BPUPKI? 2. Kapan dan siapakah yang mengusulkan Pancasila ibarat …

dasar negara Indonesia merdeka? 3. Apakah tugas dari panitia kecil (okta-)? 4. Siapakah tokoh-pemrakarsa yang termuat dalam kewargaan Panitia sembilan?5. Apakah tugas panitia Sembilan? 6. Apakah skrip yang dihasilkan maka itu panitia sembilan? 7. Apakah maksudnya Pancasila sebagai pangkal negara? 8. Apakah maksudnya Pancasila umpama pandangan kehidupan nasion?​


yank ha tolong dong kepingin dikumpuli waktu ini yang penggalan H​


Jawab ya jangan asal asallan ​


Sokong banget ya kak kelak aku doain biar mba dapat lampias untuk pembelajarannya ❤❤​Yang Nomor 4 ya kakak , nan , sehabis karangan tengah itu pengenalan
banner

×