Manut teks kasebut, kanga tine kepencut dening kidang mau yaiku ….KrishnaDewi ShintaSengkuniDewi


buatlah pidato berbahasa bali tema nonblok,tapi jangan adapun perpisahan sekolah​


kak tolong artikan b. jawa nya ​


Gaweo ukara tanduk 10 lan dadekna ukara tanggap.Bantu Tolong DONG!!!​


*Buatlah 4 teks kalimat setiap paragraf memperalat bahasa Jawa Ngoko* Tolong bantu jawab, (•́ ‿ ,•̀)


Golekana tembung liyane saka tembung-tembung ing ngisor iki!Sabanjure, gawe ukara migunakake pecut-tembung kasebut!1. Lantaran2. Cawis3. Temenan4. K …

atwasan5. Sayembara6. Kapusan​


3. Teks pawarta sing apik iku nduweni ciri cekak aos, kang tegese a. anyar kedadeyane b. kedadean iku bener lan faktual c. ringkes lan padhet d. narik p …

erhatiane wong akeh​


sokong ya kak di bantu perian Senin udah di kumpulin trimaksih dengan penjelasan kak kalau bisa ​


1-jien Sababaraha kerumunan unggal keramaian anggotana 4-6 benur. 2. unggal kelompok terlazim ngahaluangkeun kawih besar perut nusa minimal kudua benur 3. anu du …

a dei na ngajlen freken isi kawih 4. Tiap kelompok perlu ngadamer laporanna.​


Bebalahan di Kelas FarhanGuru: “Selamat pagi Fahri, mahayu nihan niku ghatong, apikabarmu?”Fahri : “Selamat pagi munih Bungkusan, Sikam alhamdulilah munyaia …

n”.Guru: “Sapa ghikmu sina?”.Farhan: “Sikam Farhan Pak, anjak pekon Kedamaian, sekelasjama Fahri”.Fahri : “Oya kenalko Pak, hinji Farhan, engkau tangamaku, sira bemaksudhaga mengimbit sekulah dija Sampul”.Hawa: “Ozon ya payu, sanak-sanak Kiai haga ngelajagh di kelaskebelah, Bapak mena yu, sampai tungga jemoh, pelajaranBapak jam terakhir kudo?”Fahri ghik Farhan lapah kughuk kelas. Di kelas sina kak ghamik ghik-ghikni Fahri. Yola ngeghedik Farhan, engkau keliyakan haga kenal jamaFarhan.ARTIKAN BAHASA INDONESIA DONG YA TAU LANJUTAN NYA KU KASIH POIN TINGGI​


komplikasi dolok kelud njeblug maneh​
banner

×