Jika diketahui g(x) = x – 2 dan (f o g) = x²-3x + 2, maka f(x) = = O a. a. x² + x + 1 O b. x² + 1 O


Jika diketahui g(x) = x – 2 dan (f udara murni g) = x²-3x + 2, maka f(x) = = O a. a. x² + x + 1 O b. x² + 1 Ozon c. x²-x O d. x2 + 2x – 1 O e. e. x² + x​

Jawaban:

e

Penjelasan dengan langkah-langkah:


F


U


N


G


S


I


K


O


M


P


O


S


I


S


I

  • g(x) = x – 2
  • (f udara murni g)(x) = x²-3x + 2

f(x – 2) = x² – 3x + 2

f(x) = (x + 2)² – 3(x + 2) + 2

f(x) = x² + 4x + 4 – 3x – 6 + 2

f(x) = x² + 4x – 3x – 6 + 4 + 2

f(x) = x² + x – 0

f(x) = x² + x ✔

f(x) = x(x + 1)

Diketahui

  • g(x) = x – 2
  • (f o g)(x) = x² – 3x + 2

 \:  \:

Ditanya

f(x)

 \:

Penyelesaian

(f udara murni g)(x) = x² – 3x + 2

f(g(x)) = x² – 3x + 2

f(x – 2) = x² – 3x + 2

  • x – 2 = x’
  • x = x’ + 2

f(x) = (x + 2)² – 3(x + 2) + 2

f(x) = (x + 2)(x + 2) – 3(x) – 3(2) + 2

f(x) = x² + 4x + 4 – 3x – 6 + 2

f(x) =
x
²


+


x

  • opsi e

 \:

Kesimpulan

Jadi, ponten f(x) = x² + x.

__________________

DETAIL JAWABAN

Mapel: Ilmu hitung

Kelas: X

Materi: Bab 3 – Kebaikan

Kode Kategorisasi: 10.2.3
banner

×