jika cos x=a, x sudut lancip, maka nilai cosec (180°+x) adalah​

Jawab:

Seandainya x=30°,
-2

Jikalau x=45°,
-√2

Jika x=60°,

Diketahui:

cos x=a

x adalah sudut lancip

Sudut gonjong artinya sudut nan ada di antara 0 sampai 90 derajat (0<x<90)

Signifikan x mungkin memiliki nilai dari 1-89…

90 derajat= ki perspektif kelukan-siku, 0 derajat= ki perspektif nol derajat.

Ditanya:

cosec (180°+x)=?

Penjelasan:

x dapat jadi 1-89… tetapi besar sudut nan paling cak acap digunakan adalah 30°, 45°, dan 60°. (Selain 0°, 37°, 54°, dan 90°)

Kalau begitu kita cari sahaja satu persatu…

NB: cosec ialah 1/sin α   (\frac{1}{sin \alpha })

1. Takdirnya x=30°,

cosec (180°+30°)=\frac{1}{sin (180+30)}

180°+30°=210°… karena ki berjebah di quadran ke-3 maka ponten mulai sejak sin 210°= cacat (-). Lebih tepatnya (-1/2).

cosec 210°=
\frac{1}{\frac{-1}{2} } = \frac{2}{-1} =-2

2. Seandainya x=45°,

cosec (180°+45°)= cosec 225°

cosec 225°=\frac{1}{sin 225} =\frac{1}{-\frac{1}{2}\sqrt{2}  } =-\frac{2}{\sqrt{2} }, bagian bawah/penyebut tidak boleh faktual akar, kita
rasionalkan
dengan dikalikan\frac{\sqrt{2} }{\sqrt{2} }.

cosec 225°=-\frac{2}{\sqrt{2} } \times \frac{\sqrt{2} }{\sqrt{2} } =-\frac{2\sqrt{2} }{2} =-\sqrt{2}.

NB: √2 × √2= 2 (akarnya hilang, jika dikalikan dengan nan sama)

√40= √(4×10)= √(2×2×10)= 2√10.

3. Jikalau x=60°,

cosec 240°=
\frac{1}{sin 240} =\frac{1}{-\frac{1}{2}\sqrt{3}  } =-\frac{2}{\sqrt{3} },
rasionalkan

cosec 240°=-\frac{2}{\sqrt{3} } \times \frac{\sqrt3}{\sqrt{3} } =-\frac{2\sqrt{3} }{3}

NB: sin 37°=3/5

sin 54°=4/5

boleh jadi tahu cak hendak nyoba sebagai latihan 🙂

Sudut 37° dan 54° lazimnya dipakai di fisika.

Quadran 1= 0<x<90 (Semua nilai positif (+))

Quadran 2=90<x<180 (Hanya nilai sin= +)

Quadran 3=180<x<270(Belaka poin tan= +)

Quadran 4= 270<x<360(Semata-mata nilai cos= +)

Semoga membantu 🙂




banner

×