Izhar wajib tolong dijawab ya kack mksh ^^​

by -17 views


Bagaimana cara negara akur dan damai sementara itu masyarakatnya berbeda suku dan agama


Carilah masing masing 25 teks alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah


Hadist yg Diriwayatkan maka itu imam bubuk dawad Dan imam trimidzi


Mengapa Al Qur’an tidak boleh dipalsukan manusia seperti mana kita kita sebelumnya


tolong arti kan ……..​


2. meyakini keberadaan kitab-kitab tuhan ialah perkara yang tinggal penting untuk umat islam. sebagai insan nan beriman kepada kitab allah berarti …

kita harus… * 1 poin a. mempercayai dan mengerjakan semua isi kitab almalik swt. b. beriman bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari allah swt. c. percaya dan melakukan semua kitab-kitab yang ada d. menganggap bahwa al-quran sahaja yang mesti dipercayai


contohkan ikhtiar bidanga. kesehatanb. ilmu pengetahuan​


3. dalam al-alquran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 utusan tuhan. keempat rasul tersebut adalah… * 1 skor a. nuh a.s, ibrahim a.s, sulaiman a.s …

, muhammad saw. b. nuh a.s, ibrahim a.s, isa a.s, muhammad saw. c. musa a.s, dawud a.s, isa a.s, muhammad saw. d. musa a.s, dawud a.s, ibrahim a.s, muhammad saw.


1. Saya Murid/siswi 2. Sekolahku luas dan Indah 3. Rumahku Sukodasi 4. Kelasku zakiah sikumpulkan dilembaran I​


4. orang yang diutus maka itu almalik swt. untuk menerima ramalan berpangkal allah dan berkewajiban kerjakan mencadangkan kepada umatnya yaitu… * 1 ponten a. kyiai b. n …

abi c. rasul d. wali