Diketahui jumlah dua bilangan bulat adalah 6. Jika bilangan pertama 24 lebihnya dari bilangan


Diketahui jumlah dua bilangan buntar yakni


6. Jika kodrat purwa 24 lebihnya mulai sejak
ganjaran kedua, maka hasil mana tahu kedua bilangan
itu merupakan….
A -120
C-130
D. -135
B. -125


dan
b.

Bilangan

dan
b
harus memenuhi:

\begin{cases}a+b=6&(i)\\......................\\a=b+24\\\Rightarrow a-b=24&(ii)\end{cases}

Kita boleh menggunakan
beberapa cara
kerjakan menyelesaikannya.

Mandu Pertama: Memanfaatkan Kebaikan Kuadrat

\begin{aligned}&(a+b)^2-(a-b)^2=4ab\\&\Rightarrow ab=\frac{(a+b)^2-(a-b)^2}{4}\\\end{aligned}

Sehingga:

\begin{aligned}ab&=\frac{6^2-24^2}{4}\\&=\frac{36-576}{4}\\&=\frac{-540}{4}\\\therefore\ ab&=\boxed{\ \bf{-}135\ }\\\end{aligned}

\blacksquare

Cara Kedua: Penyelesaian SPLDV

Substitusi nilai

dengan
b+24
pada persamaan
(i), dan lanjutkan penyelesaiannya.

\begin{aligned}(i): a+b&=6\\b+24+b&=6\\2b+24&=6\\b+12&=3\\\therefore\ b&=\bf{-9}\\\textsf{--------------}&\textsf{-----------------}\\(i): a+b&=6\\a+(-9)&=6\\\therefore\ a&=\bf{15}\\\textsf{--------------}&\textsf{-----------------}\\ab&=-9\times15\\\therefore\ ab&=\boxed{\ \bf{-135}\ }\end{aligned}

\blacksquare

Inferensi

∴  Hasil barangkali kedua bilangan itu adalah –135.

Pertanyaan yunior di Matematika


mari kaaa sokong menolong ​


A~B: 10A+50B×20AB, maka berapakah 10~2?dibantu ngab​


Tentukan poin dari Jawab: ….. 5 Σ (2i²-1)! i=1 ​


buktikan dengan induksi matematika 1+2+2²+2³…+2^n+1​


rumus kaki ke-n berusul ideal ketentuan 1,10,25,46,… merupakan?


SEDERHANAKANLAH !sokong bngt sokong tugas inii​


Bantu jawab kawan kawan ngasal jawab/bahasa alien, auto report


Carilah persamaan penunjuk garis yang melintasi tutul A(4, 2, 3) dan B (6, 2, -1). Tentukan persamaan vector, pertepatan parametrik, dan persamaansimetr …

ik garis tersebut !


dengan menggunakan rasam sifat ganjaran,sederhanakan pertanyaan pertanyaan berikuttolong bantuu yaa plsss​


Gambarkan tabel fungsi F̅(t) = 3cos i − 2 sin j; 0 ≤ tepi langit ≤ 2π
banner

×