Dasar Dasar Qurani Tentang Ajaran Akhlak Moral Dan Etika

Perbezaan Akhlak, Moral dan Etika

Perbezaan Akhlak, Tata krama dan Etika

Nan dimaksudkan dengan tata susila secara mahajana ialah sistem atau tingkah laris manusia nan bersumberkan kepada asas wahyu atau syarak. Tentatif yang dimaksudkan dengan etika ialah sistem tingkah kayun orang yang selain daripada ilham, tegasnya nan bersumberkan falsafah. Kata etika dari daripada bahasa Inggeris “Ethic” dan bahasa Greek “Ethos” yang membawa harapan ponten-skor atau perkara nan berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah kayun sesuatu golongan.
Pembukaan kesusilaan sekali lagi ialah tingkah laku nan sudah ditentukan makanya etika. Tingkah laku yang sudah lalu ditentukan maka itu etika sederajat suka-suka baik alias tebal hati dinamakan moral. Moral ini terbahagi kepada dua iaitu baik dan jahat. Nan baik yakni segala tingkah laris nan dikenal pasti oleh etika perumpamaan baik. Danyang jahat ialah tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika bagaikan jahat.

Perbezaan Antara Tata krama dan Moral/Etika

i) Tata susila merupakan satu sistem yang menilai tindakan zahir dan batin manusia manakala moral ialah satu sistem yang memonten tindakan fisis manusia doang.
ii) Akhlak mencakup pemikiran, manah dan niat di hati cucu adam dalam korespondensi manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lain manakala moral mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di lever bani adam dalam hubungan khalayak dengan sosok sahaja.
iii) Nilai-nilai kesusilaan ditentukan makanya Almalik swt melalui al-Quran dan angkat tangan ajar oleh Rasulullah saw manakala moral ditentukan maka dari itu hamba allah.
iv) Nilai-ponten akhlak berkepribadian mutlak, sempurna dan tetap manakala nilai-nilai moral bertabiat relatif, subjektif dan darurat.

Contoh-contoh Perbezaan Antara Akhlak dan Moral

1.Rok: Menurut Islam busana bagi seseorang muslim mestilah menyelimuti alat vital. Seandainya mereka tidak menutup alat kelamin maka ia sudah lalu dianggap sebagai insan yang tidak berakhlak kerana telah melanggar kanun nan sudah lalu ditetapkan oleh Halikuljabbar swt. Berbeza dengan moral, jika seseorang itu menelanjangi aurat tetapi masih punya perlakuan yang baik, maka mereka masih dianggap bermoral oleh sesetengah pihak.
2.Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan : Fenomena misal ini sudah menjadi suatu protokoler bai awam di Barat dan masyarakat kita. Berdasarkan penilaian Barat perkara ini masih dianggap bermoral, sebaliknya kalau dilihat dari sudut adab Islam, perlakuan sedemikian sudah dianggap enggak berakhlak.
3.Bersalaman : Bersalaman di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya adalah gelap menurut Islam walaupun tujuannya untuk merapatkan korespondensi. Tetapi perkara ini dibolehkan dalam sistem moral.

Popular posts from this blog

CONTOH FORUM Berpangkat (Pengaturan kronologi teknologi maklumat dan komunikasi privat pendidikan)

FORUM 6 Tajuk : Pengaruh perkembangan teknologi warta dan komunikasi intern   pendidikan Juru     : Moderator     = Muhammad Ridzuan Polong Azmi   Tukang Panel 1   = Muhammad Safran Polong Che Hassan   Juru Panel 2   = Muhammad Nor Khairul Azam Bin Mohd Zin   Tukang Panel 3   = Muhammad Zulhime Bin Hazman Bismillahhirrohmanirrahim..Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi, kerana dengan izin-Nya, dapat kita bersua siapa ini di kerumahtanggaan satu forum ilmiah, bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang penididikan pada masa sekarang. Sebelum itu saya ingin mengalukan keikhlasan empunya puan pada majlis kita pada perian ini. Agar kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. InsyaAllah.   Titel forum kita plong hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa, yang berfokuskan kepada kekuasaan perkembangan teknologi siaran dan komunikasi kerumahtanggaan pendidikan . Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyam

Integrasi Kewarganegaraan

Integrasi Nasional Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai pelbagai kabilah,budaya serta agama dan pengapit nan dianuti. Ciri ini ialah satu perkara nan menyebabkan Malaysia sebuah negara   nan distingtif dimana kemerdekaan Malaysia dikongsi bersama dengan kaum lain dengan harmoni. Bakal mengekalkan kesepaduan berbilang kaum ini, imperium telah memasyarakatkan suatu mekanisme yang memperkuatakan rangkaian ini dengan membudayakan Integrasi Nasional. Perpaduan menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994), mengapalkan maksud “sesuatu perihalan atau proses penggabungandan kesepakatan Untuk menjadi satu”.Integrasi pun berguna “pengikatan atau pergabungan dua atau lebih beberapa suku bangsa menjadi satu kesatuan”. Integrasi Kewarganegaraan pula membawa tujuan “suatu proses yang menyatupadukan pelbagai kerubungan etnik dalam masyarakat melalui pengenalan atau pengwujudan suatu identiti yang setimpal”. Di kerumahtanggaan konteks spirit umum Malaysia sreg hari ini, pihak kerajaan amat   menitikberatkan t

BENTUK HALANGAN Internal MEMBENTUK PERPADUAN DAN CARA MENGATASINYA

Lembaga Gudi Nan WUJUD DAN Cara MENGATASINYA Terwalak pelbagai bentuk limbung nan wujud dalam gerakan imperium Malaysia untuk mewujudkan perpaduan dan intergrasi nasional di kalangan rakyatnya nan berhitung kaum. Pada masa nan sama kerajaan Malaysia sudah lalu cekut inisiatif bagi mengatasinya dengan pendirian yang tersendiri. Berikut yaitu halangan-galengan nan wujud dan cara-pendirian untuk mengatasi halangan kepada perpaduan dan intergrasi nasional.             Lingkaran pertama imperium privat mewujudkan perpaduan dan intergrasi nasional adalah nikah antara suku bangsa-kaum yang berbeda ialah terhad. Masyarakat Malaysia lebih suka bergaul dengan kaum mereka sendiri dan jarang bergaul dengan suku bangsa lain. Sebagai eksemplar, murid-pesuluh di sekolah bertambah suka berteman dengan kawan yang sama kaum dengannya. Mereka telah mewujudkan rasa perkauman yang secara simultan menghalang perpaduan dan intergrasi national. Mereka hanya bergaul apabila difikirkan wajib sahaja. Kejadian ini telah

Source: https://notakuliahpismp.blogspot.com/2012/05/perbezaan-akhlak-moral-dan-etika.html
banner

×