Bolehkah Puasa Setengah Hari Bagi Orang Dewasa

ASSALAMUALAIKUM…Pengertian:
Puasa Ganti
Puasa menurut bahasa adalah menghambat.
Menurut Syarak: puasa adalah suatu ibadah kepada Allah SWT dengan cara menahan diri dari bersantap, minum, hawa nafsu, dan hal-hal lain nan dapat membatalkan puasa sebelum berusul matahari/subuh hingga mentari tenggelam/maghrib beserta dengan niat.
Qadha‘” adalah kerangka masdar dari kata dasar “qadhaa”, yang artinya; memenuhi atau melaksanakan. Adapun menurut istilah dalam Ilmu Fiqh, qadha dimaksudkan misal pelaksanaan suatu ibadah di asing waktu nan telah ditentukan oleh Syariat Islam. Misalnya, qadha puasa Ramadhan yang berarti puasa Ramadhan itu dilaksanakan diluar waktu bulan Ramadhan.
Namun demikian, menurut para pakar bahasa Arab, penggunaan istilah qadha di sejajar ertikan dengan perkataan ‘’terserah’an” nan artinya melaksanakan suatu ibadah lega waktu nan telah ditentukan oleh Syariat Selam.
Namun apa yang hendak difokuskan disini adalah berkaitan dengan hukum dan prinsip pelaksanaan puasa ganti dan bukan doang plong tatabahasanya.


Pensyariatan: Puasa Tukar

Dalil Al-Quran:

Surah Al-Baqarah, ayat 184


184.  (merupakan) dalam beberapa musim yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu terserah yang sakit atau n domestik perjalanan (habis ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari nan ditinggalkan itu pada periode-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang nan terik menjalankannya (jika mereka tak berpantang) membayar fidyah, (yaitu): memberi makansendiri miskin. barangsiapa yang dengan kesediaan hati mengamalkan darmabakti[114], Maka Itulah yang makin baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu sekiranya engkau Mengetahui.


Dalil Sunnah

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki bahara puasa, maka tukang warisnya yang nanti akan mempuasakannya. ”

Beralaskan dalil-dalil yang disebutkan, maka mutakadim terang lagi bersuluh bahawa kewajipan mewakili puasa yang ditinggalkan ialah wajib dan berdosa sekiranya beliau tak menggantikan puasanya itu sebelum meninggal marcapada. Selain itu, membayar fidyah juga teristiadat ditunaikan selama mana waktu yang ditinggalkan. Jika tidak, seseorang itu pas mendapat seksaan Almalik. Hal berkaitan fidyah akan diterangkan selepas ini.Waktu/Tempoh Qada’
Waktu dan kesempatan cak bagi melaksanakan qadha’ puasa Ramadhan
habis panjang
yakni sampai rembulan Ramadhan berikutnya. Sebaiknya qada puasa
dilaksanakan dengan lekas
karena tidak mustahil kalau ada alasan tertentu nan belum kembali melaksanakan qadha’ puasa Ramadhan, sehingga tiba bulan Ramadhan berikutnya. Sepertimana firman Allah:


أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ


Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-arti dan merekalah anak adam-anak adam yang segera memperolehnya.” (QS. Al Mu’minun: 61)

Penangguhan atau penundaan pelaksanaan qadha’ puasa Ra­madhan sehingga tiba Ramadhan berikutnya –sonder galengan yang sah–, maka hukumnya ilegal dan berdosa. Sedangkan jika penangguhan tersebut akibat uzur syarie, maka tidaklah berdosa.

Walaubagaimanapun, berbuat puasa pada tahun yang diharamkan berpuasa begitu juga dua hari raya, maka puasanya tidak protokoler dan tidak dikira.

Adapun hamba allah yang meninggal dunia sebelum menyempurnakan tanggung qadha’ puasa Ramadhan, sama ertinya dengan mempunyai ketinggalan hutang kepada Allah swt. Oleh sebab itu, pihak keluarga teristiadat memenuhinya.

Perkataan nabi Rasulullah saw. :

مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيُامْ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ“Barangkali semata-mata meninggal dunia dan mempunyai kewajiban puasa, maka dapat digantikan dengan memberi bersantap kepada seorang miskin pada tiap perian yang ditinggalkannya.” (HR Tirmidzi, dari Ibni ‘Umar)Cara ibadah Puasa Silih


Cara mengamalkan ibadah puasa ubah adalah sekelas seperti puasa wajib, melainkan pada niat sahaja. Lafaz niat:

نويت صوم غد عن قضاء فرض رمضان لله تعالى


Sahaja aku puasa tubin musim kerana ganti fardhu Ramadhan kerana Allah Taala

Niat itu tidak semestinya menuntut kepada satu lafaz yang partikular, semata-mata bagi meyakinkan diri dan memantapkan karsa bolehlah dibaca lafaz kehendak menggantikan puasa seperti nan disebutkan. Tahun berniat puasa ubah ini adalah begitu juga hari puasa Ramadhan iaitu pada perian malam dan berjauhan ketika masuk Pagi buta. Sekiranya bermaksud selepas Subuh, maka tidak legal puasa tukar itu. Keadaannya sama macam puasa Ramadhan.

Selain itu pula, ibadah puasa ubah tidak lah diwajibkan cak bagi berpuasa secara berleret-leret sehingga terlampau bilangan puasa gantinya, sebaliknya ia boleh membuat seleksian sederajat suka-suka berturut-berturut atau berasingan beralaskan sabda Rasul:

قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإنْ شَاءَ تَابَعَ“Meng-Qadha’ (puasa) Ramadhan itu, jikalau seseorang berkehendak, maka ia boleh melaksanakannya secara terpisah. Dan kalau anda berkehendak, maka ia boleh menunaikannya secara berurutan. ” (HR. Daruquthni)MengGABUNGkan niat Puasa Ganti dengan Puasa Potong kulup begitu juga puasa sunat Syawal


Terdapat IJTIHAD ULAMA yang membolehkan gabung dan wujud juga yang lain membolehkan, justeru persoalan Utama yang lalu saat ini boleh Boleh ATAU Enggak MENGGABUNGKAN tetapi lebih kepada manakah kaedah yang terbaik untuk DIRI. Jika ditanya kepada saya, jawabnya adalah SANGAT ELOK tidak digabungkan Seandainya MAMPU DAN BERKINGINAN Kadar TERBESAR, justeru elok sangat didahulukan yang teradat (qadha) daripada potong kulup (syawwal);

Rukyah yang membolehkan dianggap sebagai RUKHSAH  “keringanan” bagi mereka yang punya KESUKARAN kerana uzur dan bukan berada bakal mengasingkannya. Antara ulama nan membolehkan untuk menggabungkannya merupakan beberapa ulama berpokok mazhab SyafieEnggak tahu ketentuan hari puasa tukar


Dalam isu mengaplus puasa, lain tidak-tidak terjadi bahawa besaran tahun yang harus qadha’ puasa itu bukan dapat dikenalpasti makanya sebab sudah lalu terlalu lama, atau ragu-ragu maupun memang runyam diketahui jumlah harinya.

Dalam situasi seperti ini, alangkah bijak jika kita tentukan saja jumlah perian yang minimum maksimum. Dimana ibadah teristiadat ini harus untuk dilakukan secara berlebihan. Jika ianya sudah memadai disisi Allah untuk mengaplus puasa seseorang itu, maka pahala puasanya itu dikira sunnat nan mana akan menjadi satu kelebihan baginya buat melampang pahala wajib.Puasa Tukar kepada orang tidak


1.Ubah Puasa orang lain nan masih hidup

Para ulama bersepakat tidak bisa seseorang berpuasa bagi individu lain semasa hidupnya dan takdirnya ia berpuasa baginya maka tidaklah lazim dan bukan menghilangkan kewajiban orang tersebut.

Demikian juga jika berlaku kepada junjungan yang ingin menggantikan puasa isterinya yang tidak lagi digantikan kerana sarat hamil dan sering mengalami dugal dan muntah-muntah yang lain membolehkan dia buat bertarak, maka puasa suaminya itu tidak sahih kerana doang pemilik tuannya sahaja nan layak untuk menggantikan puasanya.

Masalah ini juga turut selaras berlaku intern bab solat. Jika terlambat solatnya, maka sahaja dia hanya yang layak menggantikan solat tersebut, enggak bisa mewakilkan orang lain untuk mengaplus solat tersebut hatta ibu bapanya atau antara suami dan isteri.

2.

Ganti Puasa orang lain nan mutakadim meninggal dunia


Mengenai kerumahtanggaan ibadah pelaksanaan qadha’ puasa Ramadhan tersebut, suka-suka dua pendapat adalah;
Pendapat mula-mula, menyatakan bahwa; pelaksanaan qadha’ puasa Ramadhan hamba allah yang meninggal bumi tersebut harus diganti dengan
fidyah, yaitu membagi makan sebanyak 0,6 kg alamat makanan sosi kepada seorang miskin untuk tiap-tiap hari puasa yang telah ditinggalkannya. Sabda Rasulullah saw.:

مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيُامْ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ“Mungkin sahaja meninggal mayapada dan n kepunyaan kewajiban puasa, maka dapat digantikan dengan memberi bersantap kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya.” (HR Tirmidzi, dari Ibnu ‘Umar)


Pendapat kedua

, menyatakan bahwa; jika orang yang memiliki tanggung qadha’ puasa meninggal dunia, maka pihak keluarganya wajib melaksanakan
qadha’ puasa
tersebut, umpama gantinya. Dan tak boleh dengan fidyah. Sabda Rasulullah saw.:

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ“Boleh jadi saja meninggal marcapada dan mempunyai kewajiban qadha puasa, maka walinya (keluarganya) menanggang perut menggantikannya.” (HR. Bukhari dan Muslim, dari Aisyah)

Pendapat kedua ini, kami sangkil
lebih abadi
kerana hadits yang mendasarinya shahih. Sementara pendapat pertama dinilai lemah kerana haditsnya yang dihukumkan marfu’, gharib maupun mauquf.Hukum berkaitan FidyahPengertian Fidyah:


merupakan suruhan denda yang dikenakan kepada seseorang yang tak bisa menggilir puasanya di bulan Ramadhan pada sesuatu perian sehinggalah tibanya rembulan Ramadhan periode berikutnya.


Dalil pensyariatan Fidyah:


Surah Al-Baqarah ayat 184,


dan wajib bakal orang-sosok yang sulit menjalankannya (jika mereka tidak berpantang) mengupah fidyah, (yaitu): membagi makan sendiri miskin


Hukum Fidyah

: Mengupah fidyah adalah wajib. Ia perlu disempurnakan mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Ia pula menjadi satu anak bini (hutang) kepada Allah SWT sekiranya bukan dilaksanakan.


Sebab-sebab Dikenakan Fidyah

1. Uzur menunaikan puasa wajib

Terdiri daripada golongan yang menghidapi lindu langgeng dan tak mempunyai pamrih bakal sembuh, alias golongan bertongkat sendok yang tidak mampu berpuasa atau kedua-duanya sekali.

2. Perempuan hamil

Dengan syarat dibimbangi akan keselamatan ke atas jabang bayi nan dikandungnya seperti dikhuatiri berlaku keguguran. Golongan ini dikenakan menggaji fidyah dan juga mengoper (qada’) puasa yang ditinggalkan.

3. Ibu yang menyusukan Anak

Dengan syarat ibu yang merasa bimbang akan memudharatkan jabang bayi yang disusuinya seperti abnormal air susu atau menjejaskan kesihatan bayinya itu. Maka baginya menggantikan puasa yang ditinggalkan serta menggaji fidyah.

4. Insan nan telah meninggal dunia

Hutang puasa bagi mereka nan telah meninggal dunia hendaklah disempurnakan bayaran fidyahnya oleh waris-warisnya mengikut ganjaran waktu yang ditinggalkan sebelum pembahagian pusaka dibuat.

5. Melambankan Ganti Puasa (Qada’)

Mereka yang melambatkan ganti puasanya hingga sudah lalu melangkah tahun yang berikutnya (bulan Ramadhan), dikenakan denda menggaji fidyah dan lagi teradat mengaplus (qada’) puasa nan ditinggalkan. Bayaran fidyah akan berganda mengikut jumlah tahun-periode yang ditinggalkan.


Rekaan Fidyah

(Hari yang ditinggalkan) X (Hari gandaan) X (1 Cupak Beras) = FIDYAH


Ini adalah assigment saya intern subjek Fiqh kitab & Sunnah bertajuk Puasa Ganti dan Puasa Ganti kepada orang lain yang sengaja saya kongsikan disini buat rujukan pembaca. Jikalau terdapat beberapa publikasi nan salah, harap ditegur dan dianjurkan.

Source: https://huseinrider.blogspot.com/2016/09/puasa-ganti-cara-dan-berpuasa-kepada.html
banner

×