“Bocah sekolah ora mangkat merga ana corona”.Ukara kuwe nek diganti nganggo ragam krama yakuweA


“Bocah sekolah ora ajal merga ana corona”.Ukara kuwe nek diganti nganggo ragam krama yakuweA “Lare sekolah mboten tindhak amargi wonten corona”B. “Lare sekolah ora pangkat amerga wonten corona”.C. “Lare sekolah mboten tataran amargi wonten corona”D. “Bocah sekolah mboten pangkat amargi wonten corona”​

Opsi
C
.


. “Lare sekolah mboten pangkat amargi wonten corona”

P
e
m
b
a
h
a
s
a
n
:

Unggah-ungguh basa Jawa kuwé ana loro yakuwé ngoko lan krama. Panggonané basa ngoko utawa krama gumantung sapa sing kandha (micara) lan maring sapa anggoné kandha (micara). Basa krama kaperang dadi loro yakuwé krama zakiah lan krama inggil.

________________________

Krama lugu
ki dorongan-tembungé kang dienggo nang ukara basa krama semenjana kabeh, ora kacampur ngoko lan krama inggil. Panggonané basa krama lugu yakuwé;

  • kanca anyar
  • nembé tetepungan/kenalan
  • basa kanggo awaké dhéwék
  • kanca sebrayan/sepantaran

________________________

K
r
a
m
a


i
n
g
g
i
l
motivasi-tembungé kang dienggo nang ukara basa krama inggil (alus) kabeh, ora kacampur basa madya lan ngoko. Panggonané basa krama inggil yakuwé;

  • anak maring wong tuwa
  • murid maring guru
  • putu maring simbah
  • andhahan maring pimpinan
  • maring wong sing durung kenal

Penjelasan:

Tembung “Bocah sekolah ora mangkat merga ana corona” menawa diganti nganggo polah krama sing trep yakuwé migunakake
k
r
a
m
a


l
u
g
u
;

➡️
C
.L
a
r
e


s
e
k
o
l
a
h


m
b
ozon
ufuk
e
horizon


p
a
n
g
k
a
tepi langit


a
m
a
r
g
i


w
o
n
t
e
n


c
o
r
ozon
n
a
banner

×