artinya apa gess?tolong yaaa​


1.Perkara naon wae nu dicaritakeun dina eta kasih? 2.Kejadian naon wae nu karasa ku hidup sabada ngahaleuangkeun kawih di indah? 3.Pahlawan mah teu nginget …

keun ka dirinya, asal kumaha


ngawe teks narasi tema njaga kerukunan​


Candhi Borobudur iku tilaran kabudayan kang endah banget. Papane candhi Borobudur ing sacedhake Kutha Muntilan, Jawa Perdua. Kaendahane candhi Borobud …

ur kawentar tekan mancanegara. Turis-turis saka mancanegara padha merlokake nonton kaendahane candhi Borobudur. Saiki ing candhi Borobudur ana ujana tamasya kang apik banget. Ujana wisata mau kaangkah bisa njalari akehe turis kang padha teka ing candhi Borobudur. Menawa akeh turis sing padha teka ing kono, untuk nambahi ejekine ing kukuban kono jalaran anggone dodolan sangsaya larap. Tuliskanlah 5 pertanyaannya yang sesuai di bacaan di atas​


Tulung seng bisa basa jawa!(4-10) 9.Bu Sumitra ora gelem liwat kulon siapa jalaran dalane rusak.Wangsulan…10.Pak guru menehi garapan marang kanca-centung …

ca meski digarap ana ngomah.Wangsulan….​


buatlah dialog dari asal usul tembalang menggunahan bhs jawa​tolong besok di kumpul​


syarah 17 agustus mengaryakan bahasa Jawa ​


tolong tolong kak di kumpulkan hari Sabtu tanggal 30 Juli ​


Paragraf cuplikan cerita legendha nang ngisor kiye, owahana dadi basa ngoko !Burik Sedhayu remen prihatos. Panjeneganipun ngirangi dhahar uga ngirangi sa …

re. Nalika perang plasenta mboten bibar-bibar lan dereng tuntas, Gapura Sedhayu memanjang, lajeng paring pambiyantu dhateng masyarakat miskin ingkang rekaos gesangipun.


Tolong bantu kak di kumpulkan periode Sabtu….. terlepas 30 Juli 2022​


apa sebabe sultan iku nyidra Haur Sinta ​
banner

×