Apabila titik a(7, 24) membentuk sudut β dengan sumbu x positip, maka tan β sama denga

by -17 views

Apabila noktah a(7, 24) takhlik sudut β dengan api-api x positip, maka tan β sejajar dengan
\bf{3\frac{3}{7}}

 \:

Trigonometri

Pendahuluan

A.) Definisi

.) Perbandingan Trigonometri

Pada segitiga sama kaki siku-siku ABC, berlaku :

*Bentuk ke-2

\small\mathbf{\left(a.\right)\ \ \sin\alpha=\frac{y}{r}=\frac{de}{mi}}

\small\mathbf{\left(b.\right)\ \ \cos\alpha=\frac{x}{r}=\frac{sa}{mi}}

\small\mathbf{\left(c.\right)\ \ \tan\alpha=\frac{y}{x}=\frac{de}{sa}}

\small\mathbf{\left(d.\right)\ \ \csc\alpha=\frac{1}{\sin\alpha}=\frac{r}{y}}

\small\mathbf{\left(e.\right)\ \ \sec\alpha=\frac{1}{\cos\alpha}=\frac{r}{x}}

\small\mathbf{\left(f.\right)\ \ \cot\alpha=\frac{1}{\tan\alpha}=\frac{y}{x}}

 \:

B.) Sudut dan Kuadran

1.) Pembagian Negeri

\boxed{\begin{array}{c|c|c|c|c}\underline{\mathbf{Kuadran}}&\underline{\mathbf{I}}&\underline{\mathbf{II}}&\underline{\mathbf{III}}&\underline{\mathbf{IV}}\\&&&\\\mathbf{absis(x)}&\mathbf{+}&\mathbf{-}&\mathbf{-}&\mathbf{+}\\&&&\\\mathbf{Ordinat(y)}&\mathbf{+}&\mathbf{+}&\mathbf{-}&\mathbf{-}\end{array}}

2.) Tanda-tanda Fungsi

\boxed{\begin{array}{c|c|c|c|c}\underline{\mathbf{Kuadran}}&\underline{\mathbf{I}}&\underline{\mathbf{II}}&\underline{\mathbf{III}}&\underline{\mathbf{IV}}\\&&&\\\mathbf{sin}&\mathbf{+}&\mathbf{+}&\mathbf{-}&\mathbf{-}\\&&&\\\mathbf{cos}&\mathbf{+}&\mathbf{-}&\mathbf{-}&\mathbf{+}\\&&&\\\mathbf{tan}&\mathbf{+}&\mathbf{-}&\mathbf{+}&\mathbf{-}\end{array}}

3.) Sudut-sudut Istimewa

\boxed{\begin{array}{c|c|c|c|c}\underline{\mathbf{Kuadran}}&\underline{\mathbf{0^{\circ}}}&\underline{\mathbf{30^{\circ}}}&\underline{\mathbf{45^{\circ}}}&\underline{\mathbf{60^{\circ}}}\\&&&\\\mathbf{sin}&\mathbf{0}&\mathbf{\frac{1}{2}}&\mathbf{\frac{1}{2}\sqrt{2}}&\mathbf{\frac{1}{2}\sqrt{3}}\\&&&\\\mathbf{cos}&\mathbf{1}&\mathbf{\frac{1}{2}\sqrt{3}}&\mathbf{\frac{1}{2}\sqrt{2}}&\mathbf{\frac{1}{2}}\\&&&\\\mathbf{tan}&\mathbf{0}&\mathbf{\frac{1}{3}\sqrt{3}}&\mathbf{1}&\mathbf{\sqrt{3}}\end{array}}
 \boxed{\begin{array}{c}\underline{\mathbf{90^{\circ}}}\\\\\mathbf{1}\\\\\mathbf{0}\\\\\infty\end{array}}

4.) Sudut Berelasi

a.   Sekiranya kita gunakan (90°± …) atau (270°± …)

1.) Fungsi berubah

\boxed{\begin{array}{c|c}\underline{\mathbf{Mula-mula}}&\underline{\mathbf{Perubahan}}\\\\\mathbf{sin}&\mathbf{+/-cos}\\\\\mathbf{cos}&\mathbf{+/-sin}\\\\\mathbf{tan}&\mathbf{+/-cot}\end{array}}

2.)  Tanda +/- mengikuti kuadran

 \:

b.   kalau kita gunakan (180°± …) atau (360°− …)

1.) Fungsi taat

\boxed{\begin{array}{c|c}\underline{\mathbf{Mula-mula}}&\underline{\mathbf{Perubahan}}\\\\\mathbf{sin}&\mathbf{+/-sin}\\\\\mathbf{cos}&\mathbf{+/-cos}\\\\\mathbf{tan}&\mathbf{+/-tan}\end{array}}

 \:

C.) Dalil Segitiga

1.) Aturan Sinus

*gambar ke-3

\small\mathbf{\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}}

 \:

2.) Aturan Cosinus

a. a² = b² + c² – 2bc cos A atau

\small\mathbf{cos A=\frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2bc}}

 \:

b. b² = a² + c² – 2ac cos B atau

\small\mathbf{cos B=\frac{a^{2}+c^{2}-b^{2}}{2ac}}

 \:

c. c² = a² + b² – 2ab cos C atau

\small\mathbf{cos C=\frac{a^{2}+b^{2}-c^{2}}{2ab}}

 \:

 \:

Pembahasan

Bagi penyelesaian dan langkah-persiapan, bisa dilihat pada rencana yang terlampir.

Sebaiknya memehamiiii ^^\

 \:

 \:

Pelajari Bertambah Lanjut :

• Contoh soal mengejar sisi samping : brainly.co.id/tugas/48680192

• Ideal cak bertanya dan perampungan trigonometri : brainly.co.id/tugas/14823036

• Abstrak pertanyaan yang serupa 1 : brainly.co.id/tugas/9349166

• Contoh soal yang serupa 2 : brainly.co.id/tugas/14975792

• Mencari cos a sekiranya diketahui sin a : brainly.co.id/tugas/14652547

 \:

 \:

Detail Jawaban :

Grade : SMA

Kode Penjenisan : 10.2.6

Inferior : 10

Kode Mapel : 2

Pelajaran : Matematika

Bab : 6

Sub Pintu : Gapura 6 – Trigonometri Dasar

Prolog Sosi : Trigonometri, tan β, sumbu x, sisi depan, arah samping.