Aku nyilih buku cathetan basa jawane Nisa. Ukara iki yen diowahi dadi ukara tanggap dadi … A.


Tolong bantu jawab bahasa Jawa ini: RERESIK Lingkungan SEKOLAH Latifah Wis papan bawah lima. Sekolahane LatIfah arep ngenekake kegiatan RERESIK Lingkungan s …

ekolah. Latifah didHawuhi Pak Guru ngandhani kancane Babagan kegiatan RERESIK Lingkungan Sekolah cak hendak. Mengkene sesorahe (pidhatone) Latifah Marang Kanca-kancane. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bapak Penasihat Ingkang Kula Kurmati, para Buya LAN Ibu Guru ingkang Kula bakTeni, kanca-kanca kelas gangsal LAN adhik-adhik Kula inferior sekawan ingkang Kula Tresnani. Mangga Kula Derekaken Ngonjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang maha kuwaos ingkang tansah paring Rahmat LAN kawilujengan dhateng kita sadaya. Minangka penasihat panitia, sepisan Kula maturnuwun dene kanca-kanca sampun netepi program sekolah. Buktinipun ejang punika sampun kempal wonten sekolahan. Enjang Punika Pelajar Kelas gangsal kadhawuhan rereseki mileu sekolah. Harapan Kegiatan Inferior V Punika Siswanipun 25. Kepareng dados gasal kerumunan. Saben kerumunan gangsal siswa. Anggotane kelompok lan ayahanipun mengke di punlitre. Panggenan ayahipun piyambak-piyambak. Nyambut damel sesarengan ingkang sae. Mekaten atur kula, pungkasaning atur wilujeng makarya. Mbok bilih wonten kalepatan wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gladhen 1 -Coba Eling-elingen sesorah kang diatirake kancamu ingin! -sabanjure wangsulana pitakonan-pitakonan iki! 1. Apa iran-irahe sesorah kepingin? Wangsulan: 2. sapa jenenge kancamu sing paring sesorah? Wangsulan: 3. Sesorah ingin ditujukake kangho sapa? Wangsulan: 4.Anggone sreg Reresik lingkungan sekolah bocah kelas bawah lima dibagi pirang kelompok? Wangsulan: 5. Segala apa tujuane dianakake reresik lingkungan sekolah? Wangsulan:


Bahasa ngko alus dari tuku. Adalah


Nyalametkeun mahluk isap 1. Saha palaku terdepan dina carita di luhur 2. Kumaha budak angon dina mundingna sapopoe 3. Kudu di kumahakeun eta mundingna …

teh pemukul bola pingpong bisa tigebrus kana jero sumber 4. Kudu di kumahakeun eta munding cek tukang ngala obor 5. Di turut hente papatoh juru ngala suluh ka budak ngangonteh 6. Naon anu bisa di jadikeun enteung tina eta caritanya lametkeun 7. Naon deklarasi dina carita di luhur 8. Kumaha akhir tina eta carita


naon si polan kudu dilakukeun ku ni ajar saupama tihang geus di cambalkeun​


Buatlah hipotetis referensi orti tema bebas (yang singkat)


kak sokong bahasa sundanya 1 hingga 100 buat besok​


apa tulandha ukara pilawaja ??​


sifat nan dibutuhkan dalam membuat arca hendaknya hasilnya bisa maksimal adalah… dan… ​


tolong tolong jawab ya kak​
banner

×