37. Tulisene jenengmu nganggo aksara jawa yaiku. Dolanan neker karo kancaku​.


tegese lan basa kramane 1. wewengkon2. wektu3.watake4.nggatekake5.kawulane6.kepengin7.rerasane8.memba9.duka10.dheleg dheleg11.nglelimbang12.gela13.lup …

ut14.jalaran#basa jawa​


pengertian,contoh lan pigunane ngoko,ngoko alus,krama,krama alus​


basa krama ne Gumuk ,Watara ,Punjer ,Amoting ,Ngupeng, Tanggul, Ambane, Ngingu, Ngoncori, apung.​


terangna apa sing diarani kitab wedha tama​


tolong lakukan cerek 1contoh berita bahasa Bali singkat ringkas dan berikan judulnya ntar di kumpul aku masuk siang kaprikornus aku ini lagu burburu aku harap ya s …

ecepat nya ​


pek caritakeun deui carpon di luhur ngagunakeun basa hidep sorangan! ( anak sang rengge) ​


1. Sapa bae paraga crita nang ndhuwur sing irah-irahane Mula Bukane Ajiba gambar? 2.Apa pacoban sing lagi disandhang dening rakyat Galuh Pakuan?3. Barang apa s …

ebabe Adipati Mundhing Wilis jengkar sekang kadipaten? 4. Adipati Mundhing Wilis gole jengkar nitih barang apa?5. Kenangapa Adipati Mundhing Wilis bisa tekan Grumbul Ancala Mruyung? 6. Grumbul Argo Mruyung kuwe papan panggonane teguran?7. Segala sing dialami Adipati Mundhing Hijau tua nang Grumbul Ancala Mruyung? 8. Apa tengere jabang jabang bayi sing nembe lair putrane Adipati Mundhing Wilis?9. Apa bae sing dijarah rayah dening brandhal nang Kadipaten Argentum Pakuan?10. Abulawang maringi jeneng sapa maring putra angkate?​


Pancén 1analisis sarta sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan:(1) eusi rumpaka lagu di luhur;(2) basa fulanah dipakéna;(3) patalina eusi rumpaka j …

eung kanyataan sapopé di masarakat kiwari. Pancén 2caritakeun deui eusi rumpaka kawih di luhur ngagunakeun basalancaran!​.​
banner

×