1. Selesaikan system persamaan berikut. 2×1 + 3×2 + x3 – 4×4 = 0 x1 – 5×2 – 3×3 + 2×4 = 0 5×1+

Terdapat persamaan secara berurut 2×1 + 3×2 + x3 – 4×4 = 0, x1 – 5×2 – 3×3 + 2×4 = 0, 5×1+ 2×2 − x4 = 0, 2×1 – 9×2 – 5×3 + 9×4 = 0.
Penuntasan
sistem persamaan tersebut yakni
x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0.

Penjelasan dengan langkah-langkah

Diketahui

2×1 – 9×2 – 5×3 + 9×4 = 0

Ditanya

x = …?

Jawab

Anju 1:
Silih privat kerangka matrix kiranya boleh diselesaikan dengan metode peminggiran gauss.

x1   x2   x3   x4

2     3     1      -4     0

1     -5    -3      2     0

5     2      0     -1     0

2     -9    -5      9    0

baris IV = baris I – larik IV

Baris II = baris III – banjar II x 5

Lajur III = baris I x 5 – baris III x 2

x1   x2   x3   x4

2     3     1      -4     0

0     27   15    -6     0

0     11     5    -18     0

0     12    6      -13    0

Baris II = leret II x 2 – jejer IV dikali x 5

Banjar III = lajur II – ririt III x 3

x1   x2   x3   x4

2     3     1      -4      0

0     -6    0     53     0

0     -6     0    48     0

0     12    6     -13    0

Baris III = deret II – baris III

x1   x2   x3   x4

2     3     1      -4       0

0     -6    0     53     0

0     0     0       5     0

0     12    6     -13    0

langkah 2:
tentukan angka x4 dengan persamaan  larik III

5×4 = 0

x4 = 0

langkah 3:
tentukan x2

-6×2 + 53×4 = 0

-6×2 + 53 x (0) = 0

x2 = 0

Ancang 3:
tentukan biji x3

12×2 + 6×3 – 13×4 = 0

12 x (0) + 6×3 – 13 x (0) = 0

6×3 = 0

x3 = 0

Anju 4:
tentukan nilai x1

2×1 + 3×2 + x3 – 4×4 = 0

2×1 + 3 x (0) + (0) – 4 x (0) = 0

2×1 = 0

x1 = 0

Maka penyelesaian sistem pertepatan tersebut adalah
x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0.

Pelajari lebih lanjur

Materi tentang sistem persamaan brainly.co.id/tugas/9956016

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1




banner

×