(1) mugiri (2) agan permas (3) juragan batik (4) laleur bodas (5) carios eulis ecih nu ka asup

by -14 views


(1) mugiri (2) agan permas (3) juragan menggambar (4) laleur bodas (5) carios eulis ecih nu ka asup novel catatan joehana, nyaeta (iwal ti) ….. a. 1, 4 d. 1, 5 b. 2, 5 e. 2, 4 c. 3, 4

Pelajari lebih lanjut<\/h3>

 • Materi tentang novel Sunda https:\/\/brainly.co.id\/tugas\/14888938<\/li><\/ul>

  #BelajarBersamaBrainly #SPJ1<\/strong><\/p>"}]”>

  Nu kaasup
  novel catatan Joehana
  nyaeta, iwal ti: c. 3, 4. Artinya yang
  tak tersurat
  novel karangan
  Joehana
  yaitu
  Juragan Batik
  dan
  Laleur Bodas.

  Pembahasan

  Nama-nama novel di atas adalah sebagian berpokok karya seorang novelis Sunda yang ada di era 1920-an yaitu
  Joehana. Label itu ialah nama samaran atau tera pen, karena label aslinya ialah
  Akhmad Bassah
  yang aktif sebagai novelis pada era 1923 setakat musim 1930. Kamu sukma di hari Hindia Belanda yaitu ketika Indonesia terserah di dasar supremsi Belanda. Novel-novelnya ditulis dalam bahasa Sunda dan banyak mempengaruhi sastra Sunda rasi itu. Plong asalnya beliau ialah seorang pegawai di jawatan kereta jago merah, lalu menemukan bakatnya intern kepenulisan dan membentuk novel dalam bahasa Sunda.

  Pelajari lebih lanjur

  • Materi tentang novel Sunda brainly.co.id/tugas/14888938

  #BelajarBersamaBrainly #SPJ1