1. Lengkapi reaksi berikut tanpa menuliskan mekanismenya! ​

by -90 views


1. Lengkapi reaksi berikut tanpa menuliskan mekanismenya!<\/p>

2. hadirnya besi Mg mengakibatkan adanya orbital kosong sehingga reaksi yang terjadi adalah penggabungan senyawa halo alkana dengan Mg menjadi RMgBr kemudian dengan adanya CO2 yang n kepunyaan rasam elektrofil akan menyebabkan RMgBr menyerang C pada CO2 sehingga dihasilkan produk berupa senyawa karboksilat. untuk B nan merupakan reaksi diskon bakal reaksi reduksi yang menghasilkan aldehid secara tunggal boleh digunakan dibal-h atau LiAlH4 \u00a0dengan sejajar nan seimbang dengan pereaksi<\/p>"}]”>

Jawaban:

1. A = propana/propanol, B = SOCl2/PCl3/PCl5 kerumahtanggaan H3PO4, C = EtOH

2. A = asam propanoat, B = DIBAL-H/LiAlH4

Penjelasan:

1. plong reaksi ini terlihat pada tahapan selanjutnya dihasilkan bersut propanoat dengan reagen KMNO4, reaksi ini ialah reaksi oksidasi abadi dimana SM boleh semenjak dari golongan alkana ataupun alkohol. Kemudian buat reaksi selanjutnya adalah pembentukan asil klorida reaksi publik nan menghasilkan produk tersebut dapat dilakukan dengan mereaksikan bersut karboksilat dengan SOCl2 dan buncit diinginkan hasilnya berwujud ester, dengan menambahkan alkohol melalu reaksi SN maka didapatkan produk tersebut.

2. hadirnya logam Mg mengakibatkan adanya orbital hampa sehingga reaksi nan terjadi adalah pemberkasan senyawa halo alkana dengan Mg menjadi RMgBr kemudian dengan adanya CO2 yang mempunyai sifat elektrofil akan menyebabkan RMgBr menyerang C pada CO2 sehingga dihasilkan produk berupa senyawa karboksilat. cak bagi B nan yaitu reaksi reduksi untuk reaksi reduksi yang menghasilkan aldehid secara khusus dapat digunakan dibal-h atau LiAlH4  dengan ekuivalen nan sebanding dengan pereaksi